دسته: ویژگی

سال در فیلم: 1993

با ویژگی جدید خود The Year in Film ، ما در حال بازگشت به فیلم های 1993 از جمله پارک ژوراسیک ، لیست شیندلر ، روز Groundhog ، The Sandlot و غیره هستیم.