دسته: ویژگی کوتاه

نائومی اسکات درباره ساخت 'علاladالدین' و اینکه چرا او را ترسان نکرده است که 'بی حرف' را به موسیقی متن فیلم نمادین فیلم اضافه کند ، تأمل می کند

در حالی که در Collider Ladies Night حضور داشت ، نائومی اسکات دوباره کار در مورد آهنگ Speechless را برای بازسازی علاladالدین 2019 بررسی کرد.