دسته: ویژگی فوق العاده

30 خنده دارترین نمایش و فیلم بچه ها

فیلم ها و نمایش های تلویزیونی خاصی برای کودکان ساخته شده است که بی نیاز دمدمی مزاج هستند و از هرگونه توضیح منطقی سرپیچی می کنند. این نمایش ها در وادی عجیب و غریب نمایش های کودکان قرار می گیرند: طرح ها و تصاویری که بسیار ترسناک هستند ، بسیار شگفت آور است که آنها ساخته شده اند ، چه رسد به اینکه کودکان را هدف قرار دهند.